14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om støtteordning for driftsstøtte til mindre, regionale danske lufthavne i anledning af COVID-19-udbruddet § 12

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1675 af 23. november 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§12 Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan kræve, at udbetalt støtte skal tilbagebetales helt eller delvist, hvis:

  • 1) der er sket bortfald af retten til støtte i henhold til § 11, stk. 3, eller

  • 2) det samlede tilladte støttebeløb, jf. § 4, stk. 1, overskrides, hvorefter et beløb svarende til overskridelse skal tilbagebetales.

•••

Stk. 2 Hvis en udbetalt støtte helt eller delvist skal tilbagebetales, opkræves det skyldige beløb til betaling senest 14 dage efter påkrav. Rente fastsættes i overensstemmelse med renteloven og beregnes fra forfaldsdagen.

•••
profile photo
Profilside