Bekendtgørelse om støtte til vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse § 11

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 492 af 22. marts 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1302 af 16. september 2022

§ 11

Tildeling af støtte efter denne bekendtgørelse er betinget af Kommissionens godkendelse af statsstøtteanmeldelsen.

Stk. 2 I tillæg til de i ansøgningen indsendte oplysninger, er ansøger forpligtet til at levere alle relevante oplysninger, der efterspørges af Kommissionen, og som der er nødvendige for Kommissionens vurdering af støttens nødvendighed og forholdsmæssighed.