14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven § 16

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1252 af 20. November 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§16 Vilkår for støtte til lån og afgiftsfritagelse
Som vilkår for lån efter § 7, stk. 1 og 2, gælder:

  • 1) Lånet skal anvendes til køb af fabriksny bil, jf. dog stk. 2 og 3.

  • 2) Bilen skal registreres i navnet på den person, der har modtaget støtte.

  • 3) Centralregistret for motorkøretøjer skal registrere bilen med en klausul om, at ejer/brugerskifte inden 8 år efter registreringen kun kan finde sted efter forudgående tilladelse fra kommunalbestyrelsen.

  • 4) Bilen skal holdes kaskoforsikret for bilens fulde værdi inklusive nødvendig indretning, som bilen efterfølgende er blevet forsynet med efter § 13.

  • 5) De helbredsmæssige og eventuelle erhvervs- eller uddannelsesmæssige forudsætninger for støtte skal fortsat være til stede, jf. §§ 1-5.

  • 6) Bilen skal i videst mulig omfang anvendes til at dække det totale kørselsbehov for den person, der har modtaget støtte.

  • 7) Bilen må ikke overdrages, udlejes eller udlånes i længere tid.

  • 8) Bilen må ikke medtages til udlandet i strid med bestemmelserne om at medtage ydelser under midlertidige ophold i udlandet.

  • 9) Bilen må ikke stilles som pant eller anden form for sikkerhed for gæld, som ikke vedrører den.

  • 10) Det fastsatte afdragsvilkår skal overholdes.

•••

Stk. 2 Uanset bestemmelsen i stk. 1, nr. 1, kan der ydes støtte til bil, som ansøgeren eller en anden person i husstanden har købt fabriksny inden for det sidste år. Støtten ydes med virkning fra bilens første registrering.

•••

Stk. 3 Der kan uanset bestemmelsen i stk. 1, nr. 1, ydes støtte til bil, hvis bilen tidligere er bevilget efter servicelovens § 114 og samtidig er under 2 år gammel regnet fra bilens første registrering. Det er en betingelse, at bilen sikkerheds-, drifts- og kvalitetsmæssigt er i forsvarlig stand og samtidig kan forventes at holde i 8 år. Ansøgeren kan ikke pålægges at tage imod en brugt bil.

•••

Henvisninger til denne bestemmelse:

Interne henvisninger: § 21, stk. 5 § 18, stk. 1

profile photo
Profilside