14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om storaktionærer § 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om storaktionærer og bygger på bekendtgørelse nr. 1172 af 31. October 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Pligten til at give meddelelse efter §§ 38-40 i lov om kapitalmarkeder finder ikke anvendelse på stemmerettigheder eller aktiekapital knyttet til aktier, der erhverves til stabiliseringsformål i overensstemmelse med Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for betingelserne for tilbagekøbsprogrammer og stabiliseringsforanstaltninger, forudsat at aktiekapitalen eller stemmerettighederne, der er knyttet til aktierne, ikke udøves eller på anden måde anvendes til at gribe ind i selskabets ledelse.

•••
profile photo
Profilside