14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om storaktionærer § 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om storaktionærer og bygger på bekendtgørelse nr. 1172 af 31. October 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Stemmerettigheder, der besiddes i handelsbeholdningen, som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 86, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012, i et pengeinstitut, et fondsmæglerselskab, et kreditinstitut, som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012, eller i et investeringsselskab med tilladelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU, kan undtages ved opgørelse af besiddelse i egenbeholdningen forudsat, at

  • 1) stemmerettighederne i handelsbeholdningen ikke overstiger 5 pct., og

  • 2) stemmerettigheder, der er knyttet til aktier i handelsbeholdningen, ikke udøves eller på anden måde anvendes til at gribe ind i selskabets ledelse.

•••
profile photo
Profilside