14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om storaktionærer § 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om storaktionærer og bygger på bekendtgørelse nr. 1172 af 31. October 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/761 af 17. december 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF for så vidt angår visse reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende større besiddelser finder tilsvarende anvendelse i forhold til beregningen af finansielle instrumenters andel af den samlede aktiekapital.

•••
profile photo
Profilside