14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om storaktionærer § 14

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om storaktionærer og bygger på bekendtgørelse nr. 1172 af 31. October 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14 Meddelelse til Finanstilsynet
Indsendelse af meddelelser til Finanstilsynet efter §§ 38-40 i lov om kapitalmarkeder skal ske digitalt til Finanstilsynets it-system og ved brug af digital signatur, som opfylder de af Finanstilsynet fastsatte tekniske specifikationer. Meddelelsen til Finanstilsynet skal indeholde en standardformular, som findes på Finanstilsynets hjemmeside.

•••

Stk. 2 Uanset stk. 1 er juridiske personer, der ikke er hjemmehørende i Danmark, eller fysiske personer, der ikke er optaget i det danske CPR-register, ikke forpligtede til at indsende oplysningerne ved brug af digital signatur.

•••

Stk. 3 Oplysninger, som i medfør af § 6, stk. 2, § 13, stk. 2 og 5, og § 17, stk. 3, skal meddeles til Finanstilsynet, skal indsendes digitalt, og for så vidt angår meddelelser om prisstillere efter § 6, stk. 2, ved anvendelse af standardformular, som findes på Finanstilsynets hjemmeside.

•••
profile photo
Profilside