14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om storaktionærer § 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om storaktionærer og bygger på bekendtgørelse nr. 1172 af 31. oktober 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Moderselskabet til et investeringsforvaltningsselskab eller et administrationsselskab, som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter), er ikke forpligtet til at sammenlægge sine besiddelser af aktier, rettigheder til at erhverve, afhænde eller udøve stemmerettigheder og finansielle instrumenter efter §§ 38-40 i lov om kapitalmarkeder med de besiddelser, som investeringsforvaltningsselskabet henholdsvis administrationsselskabet forvalter på de i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) omhandlede betingelser, forudsat at et sådant investeringsforvaltningsselskab henholdsvis administrationsselskab udøver sine stemmerettigheder uafhængigt af moderselskabet, og at betingelserne i § 13 er opfyldt, jf. dog stk. 2.

•••

Stk. 2 Uanset stk. 1, finder §§ 38-40 i lov om kapitalmarkeder anvendelse, hvis moderselskabet eller et andet selskab, der kontrolleres af moderselskabet, jf. § 2, stk. 2, har investeret i besiddelser, der forvaltes af et investeringsforvaltningsselskab eller administrationsselskab som nævnt i stk. 1, og selskabet ikke selv kan udøve de stemmerettigheder, der er knyttet til sådanne besiddelser, men kun kan udøve disse efter direkte eller indirekte instruks fra moderselskabet eller et andet selskab, der kontrolleres af moderselskabet.

•••
profile photo
Profilside