14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Social- og Ældreministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Børne- og Undervisningsministeriets og Indenrigs- og Boligministeriets ressortområder § 74

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 224 af 17. February 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§74 Revisionen for betalingskommunen efterprøver om:

  • 1) betingelserne for at opnå statsrefusion, jf. § 3, er opfyldt,

  • 2) de boformer, som betalingskommunens borgere har benyttet, jf. § 73, stk. 1, fremgår af Tilbudsportalen, jf. § 14 i lov om social service,

  • 3) den fremsendte regning er i overensstemmelse med den revisorpåtegnede takstberegning for de boformer, som kommunen har benyttet efter §§ 109 og 110 i lov om social service, der fremgår af Tilbudsportalen,

  • 4) den hjemtagne refusion er i overensstemmelse med kommunens faktisk afholdte udgifter til takstbetaling på området, og

  • 5) kommunalbestyrelsen i betalingskommunen har behandlet indkomne underretninger fra kommunen eller regionen, der har driftsansvaret, om forbehold eller øvrige revisionsbemærkninger vedrørende årsregnskaber for botilbud efter §§ 109 og 110 i lov om social service.

•••
profile photo
Profilside