14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Social- og Ældreministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Børne- og Undervisningsministeriets og Indenrigs- og Boligministeriets ressortområder § 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 224 af 17. February 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Kommunen (betalingskommunen) betaler den takst, der er fastsat ifølge loven, når borgere opholder sig i boformer efter §§ 109 og 110 i lov om social service. Staten yder refusion for betalingskommunens takstudgifter, jf. § 177, nr. 5, i lov om social service.

•••

Stk. 2 Staten yder refusion til betalingskommunen efter stk. 1 for udgifter til de boformer, der er registreret i Tilbudsportalen, jf. § 14 i lov om social service.

•••

Stk. 3 For så vidt angår boformer efter §§ 109 og 110 i lov om social service, jf. § 177, nr. 5, i lov om social service, yder staten refusion til betalingskommunen for udgifter til bistands-, støtte-, beskæftigelses- og aktivitetstilbud m.v.

•••

Stk. 4 Kun sædvanlige udgifter til vederlag for arbejde (arbejdsdusør), der udføres som kommunal foranstaltning, kan anmeldes til statsrefusion.

•••

Stk. 5 Ved anmeldelse af udgifter til statsrefusion fradrages beboerbetaling.

•••
profile photo
Profilside