14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets og Transport-, Bygnings- og Boligministeriets ressortområder § 74

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1591 af 15. December 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§74 Kommunen eller regionen, der driver boformer efter §§ 109 og 110 i lov om social service fremsender takstbaserede regninger til kommunen (betalingskommunen), hvis borgere anvender tilbuddene.

•••

Stk. 2 Revisionen for kommunen eller regionen, der driver boformer efter §§ 109 og 110 i lov om social service, efterprøver at:

  • 1) regningen efter stk. 1 er beregnet efter de gældende bestemmelser for takstberegning på det sociale område, og

  • 2) der i forbindelse med brugere af boformer efter servicelovens § 109 foreligger oplysninger (opgørelse) om, hvilken kommune brugerne kommer fra.

•••

Henvisninger til denne bestemmelse:

Interne henvisninger: § 76, stk. 1

profile photo
Profilside