14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets og Transport-, Bygnings- og Boligministeriets ressortområder § 33

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1591 af 15. December 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§33 Hvis en person er optaget i et tilbud, som udløser refusion efter §§ 109 og 110 i lov om social service, skal samtlige ydelser være dokumenteret og kunne henføres til et CPR-nummer, jf. dog stk. 2. Endvidere skal tilbudstypen med henvisning til den konkrete foranstaltning, som personen er optaget i (boformen) fremgå af personsagen og være dokumenteret.

•••

Stk. 2 Hvis en kvinde, der deltager i et tilbud efter § 109 i lov om social service, ønsker anonymitet, herunder uden CPR-registrering, skal kvindens ønske respekteres, jf. lovens § 109, stk. 2. Hvis en kvinde ønsker anonymitet ved optagelse i et § 109-tilbud, som udløser refusion efter § 177 i lov om social service, vil det dog være et krav, at kvinden over for kvindekrisecentrets leder dokumenterer eller i det mindste oplyser, hvilken kommune hun kommer fra. Oplysningen herom skal tillige kunne efterprøves af revisionen.

•••
profile photo
Profilside