14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets og Transport-, Bygnings- og Boligministeriets ressortområder § 27

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1591 af 15. December 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§27 Der skal i hver kommune foreligge et dokumentations- og regnskabssystem bestående af:

  • 1) journal,

  • 2) personbogføring,

  • 3) tilskuds- og aktivitetsregistrering for aktiviteter efter integrationsloven og

  • 4) arkiv.

•••

Henvisninger til denne bestemmelse:

Interne henvisninger: § 52, stk. 1

profile photo
Profilside