14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets og Transport-, Bygnings- og Boligministeriets ressortområder § 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1591 af 15. December 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Resultattilskud efter integrationslovens § 45, stk. 8
Resultattilskud efter integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 1, kommer til udbetaling med 76.500 kr. (2017-prisniveau), hvis udlændingen kommer i ordinær beskæftigelse inden for de første 3 år af introduktionsperioden, og med 51.000 kr. (2017-prisniveau), hvis udlændingen kommer i ordinær beskæftigelse inden for det 4. eller 5. år af introduktionsperioden.

•••

Stk. 2 Beskæftigelsen efter stk. 1 skal have en sammenhængende varighed på mindst 6 måneder i gennemsnitligt mindst 20 timer om ugen. Beskæftigelsen skal være påbegyndt inden for de i stk. 1 nævnte perioder.

•••

Stk. 3 I tilfælde, hvor antallet af timer i beskæftigelse efter stk. 1 ikke eller kun vanskeligt kan kontrolleres, finder reglerne om omregning til timer i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. tilsvarende anvendelse.

•••

Henvisninger til denne bestemmelse:

Interne henvisninger: § 16, stk. 2 § 16, stk. 1

profile photo
Profilside