14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets og Transport-, Bygnings- og Boligministeriets ressortområder § 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1591 af 15. December 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Tilskud efter integrationslovens § 45, stk. 7, til mindreårige uledsagede asylansøgere med opholdstilladelse efter udlændingelovens §§ 7-8 eller § 9 c, stk. 3
Tilskud efter integrationslovens § 45, stk. 7, ydes for hver mindreårig uledsaget asylansøger, der har opholdstilladelse efter udlændingelovens §§ 7-8 eller § 9 c, stk. 3, og som bor eller opholder sig i kommunen. Tilskuddet ydes, indtil den mindreårige uledsagede asylansøger fylder 18 år, eller den pågældendes forældre får lovligt ophold her i landet.

•••

Stk. 2 Der ydes ikke grundtilskud efter integrationslovens § 45, stk. 3, eller refusion efter integrationslovens § 45, stk. 4, samtidig med tilskud efter integrationslovens § 45, stk. 7.

•••

Stk. 3 Tilskuddet ydes til den kommunalbestyrelse, der er ansvarlig for integrationsindsatsen, jf. integrationslovens § 4.

•••

Stk. 4 Tilskuddet ydes for den første måned af integrationsindsatsen for mindreårige uledsagede flygtninge, som kommunalbestyrelsen har overtaget ansvaret for inden den 16. i måneden, ellers udbetales tilskuddet først fra den efterfølgende måned. Tilskuddet ydes for den sidste måned af integrationsindsatsen for mindreårige uledsagede flygtninge, som kommunalbestyrelsen har ansvaret for efter den 15. i måneden, ellers udbetales tilskuddet kun for den foregående måned.

•••

Stk. 5 Hvis den mindreårige uledsagede flygtning flytter til en anden kommune, ydes tilskuddet til denne kommune efter reglen i stk. 4.

•••

Henvisninger til denne bestemmelse:

Interne henvisninger: § 9, stk. 2

profile photo
Profilside