14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets og Transport-, Bygnings- og Boligministeriets ressortområder § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1591 af 15. December 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Bekendtgørelsen anvendes for udbetaling af refusion og tilskud til kommuner og regioner, regnskabsaflæggelse i kommuner og regioner samt revision af kommuners og regioners regnskaber for udgifter omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra staten, efter følgende love, jf. dog stk. 2:

 • 1) Lov om social service.

 • 2) Lov om social pension.

 • 3) Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

 • 4) Lov om individuel boligstøtte.

 • 5) Lov om almene boliger m.v.

 • 6) Lov om boliger for ældre og personer med handicap.

 • 7) Lov om friplejeboliger.

 • 8) Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

 • 9) Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

 • 10) Lov om aktiv socialpolitik.

 • 11) Lov om sygedagpenge.

 • 12) Lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven).

 • 13) Repatrieringsloven.

 • 14) Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

 • 15) Lov om seniorjob.

 • 16) Lov om ophævelse af lov om servicejob.

 • 17) Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven).

 • 18) Lov om kontantydelse.

 • 19) Lov om integrationsgrunduddannelse.

•••

Henvisninger til denne bestemmelse:

profile photo
Profilside