14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om statsrefusion m.v. af kommunale udgifter efter lov om byfornyelse og udvikling af byer § 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2116 af 11. december 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2021.

•••

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1703 af 19. december 2017 om statsrefusion m.v. af kommunale udgifter efter lov om byfornyelse og udvikling af byer ophæves, jf. dog stk. 3-7.

•••

Stk. 3 Bygningsfornyelser, der har modtaget tilsagn om støtte efter lov om byfornyelse og udvikling af byer inden den 1. januar 2021, jf. lovbekendtgørelse nr. 144 af 21. februar 2020, følger de hidtil gældende regler.

•••

Stk. 4 Aftaler om energibesparende arbejder efter kapitel 6 a i lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. lovbekendtgørelse nr. 144 af 21. februar 2020, som er indgået før den 1. januar 2021, følger de hidtil gældende regler.

•••

Stk. 5 Ansøgninger om områdefornyelse, efter kapitel 2 i lovbekendtgørelse nr. 1228 af 3. oktober 2016 om byfornyelse og udvikling af byer, hvortil der er meddelt reservation, inden den 1. januar 2018, følger de hidtil gældende regler i bekendtgørelse nr. 812 af 23. juni 2016 om statsrefusion m.v. af kommunale udgifter efter lov om byfornyelse og udvikling af byer.

•••

Stk. 6 Beslutninger efter kapitel 3-6 og kapitel 9 i lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1228 af 3. oktober 2016, med tilsagn inden udløb af fristen for anvendelsen af rammen for 2017, den 23. februar 2018, følger de hidtil gældende regler i bekendtgørelse nr. 812 af 23. juni 2016 om statsrefusion m.v. af kommunale udgifter efter lov om byfornyelse og udvikling af byer.

•••

Stk. 7 Statslig udgiftsramme til bygningsfornyelse m.v. i områder, der har fået tilsagn til områdefornyelse, inden 1. januar 2018, følger de hidtil gældende regler i bekendtgørelse nr. 812 af 23. juni 2016 om statsrefusion m.v. af kommunale udgifter efter lov om byfornyelse og udvikling af byer.

•••
profile photo
Profilside