14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om statslig garantidækning for virksomheders handel og eksport

Bekendtgørelse nr. 1727 af 04. december 2020

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om statslig garantidækning for virksomheders handel og eksport

I medfør af § 2, stk. 5 og 6, i lov nr. 104 af 3. februar 2016 om EKF Danmarks Eksportkredit og i medfør af akt nr. 163 af 11. maj 2020 og akt nr. 37 af 12. november 2020 fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 01. september 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Anvendelsesområde
EKF Danmarks Eksportkredit kan stille garanti for kreditforsikringsselskabers forsikring af virksomheders samhandel med indenlandske og udenlandske købere, jf. §§ 2 og 3.

Stk. 2 Ved kreditforsikringsselskaber forstås selskaber, som opererer på det danske marked og tilbyder virksomheder forsikring mod manglende betaling i forbindelse med handel med andre virksomheder.

Stk. 3 Ved det danske marked forstås i denne sammenhæng markedet for kreditforsikringer i det danske rigsfællesskab bestående af Danmark, Færøerne og Grønland.

§2 Garantistillelse
EKF Danmarks Eksportkredit kan efter aftale med kreditforsikringsselskaberne stille garanti for kreditforsikringsselskabernes samlede portefølje af forsikringer for fakturerede leverancer og services fra 1. januar 2020 og frem til 30. juni 2021. EKF Danmarks Eksportkredit bemyndiges imidlertid til, ved aftale med kreditforsikringsselskaberne, at etablere mulighed for forlængelse af garantiperioden frem til 31. december 2021, såfremt en sådan forlængelse kan foretages inden for rammerne af EU's statsstøtteregler.

Stk. 2 Som betaling for garantien overfører kreditforsikringsselskaberne en andel af deres præmieindtægter til staten for de dækkede policer fraregnet en administrationsandel på 35 pct.

§3 De nærmere vilkår for garantistillelsen fastsættes ved aftale mellem EKF Danmarks Eksportkredit og kreditforsikringsselskaberne.

§4 Tilsyn
Erhvervsministeriet fører tilsyn med den statslige garantidækning som en del af det almindelige tilsyn med EKF Danmarks Eksportkredit.

Stk. 2 EKF Danmarks Eksportkredit har pligt til at holde erhvervsministeren orienteret om alle væsentlige forhold, herunder afvigelse fra ordningens tabsramme.

Stk. 3 Erhvervsministeren modtager ved ordningens ophør en afrapportering fra EKF Danmarks Eksportkredit.

§5 Ikrafttræden mv.
Bekendtgørelsen træder i kraft den 4. december 2020.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 613 af 14. maj 2020 om statslig garantidækning for virksomheders handel og eksport ophæves.

profile photo
Profilside