14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om Statens Kunstfond § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om statens kunstfond og bygger på bekendtgørelse nr. 469 af 26. april 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Efterladte ægtefæller efter kunstnere, der indtil deres død oppebar hædersydelse tildelt i form af livsvarige ydelser før den 1. januar 2014, kan med Kulturministeriets godkendelse i hvert enkelt tilfælde tildeles en ydelse til efterladte.

•••

Stk. 2 Ydelse til efterladte ægtefæller kan kun tildeles, såfremt ægteskabet blev indgået mindst 3 måneder før dødsfaldet.

•••

Stk. 3 Stk. 2 finder ikke anvendelse, hvis dødsfaldet skyldes et ulykkestilfælde eller en akut infektionssygdom indtruffet efter ægteskabets indgåelse.

•••

Stk. 4 Ydelse til efterladte tildeles efter ansøgning og ydes kun i tilfælde, hvor den efterladtes gennemsnitlige skattepligtige indkomst for de seneste 3 år ikke overstiger 216.400 kr. (grundbeløb pr. 31. marts 1998). Den efterladtes gennemsnitlige skattepligtige indkomst beregnes på grundlag af årsopgørelser for de 3 seneste kalenderår, for hvilke der på dødstidspunktet for modtageren af hædersydelse foreligger endelige årsopgørelser opgjort af skattemyndighederne. Indkomstgrænsen på 216.400 kr. procentreguleres fra og med den 1. april 1998 med den generelle procentreguleringsstigning, som aftales udbetalt til statens tjenestemandspensioner.

•••

Stk. 5 Ægtefælleydelsen udgør halvdelen af den ydelse, den afdøde kunstner modtog på dødstidspunktet, og den procentreguleres med den generelle procentreguleringsstigning, som aftales udbetalt til statens tjenestemandspensioner.

•••
profile photo
Profilside