14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om Statens Kunstfond § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om statens kunstfond og bygger på bekendtgørelse nr. 469 af 26. april 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Bestyrelsen kan omdisponere op til 10 % af fondens bevillinger på de årlige finanslove med henblik på at sikre støtte til tværgående eller tværkunstneriske formål, jf. § 8, stk. 9, i lov om Statens Kunstfonds virksomhed. Omdisponeringen må i forhold til det enkelte udvalgs bevilling maksimalt udgøre 10 %.

•••

Stk. 2 Bestyrelsen skal i de årlige beretninger, jf. § 8, stk. 5, i lov om Statens Kunstfonds virksomhed, redegøre for spredningen af den støtte, som udvalgene tildeler. Det gælder såvel den geografiske og køns- og aldersmæssige spredning som spredningen i forhold til tidligere modtagere af støtte og tidligere medlemmer af Statens Kunstfonds udvalg.

•••

Stk. 3 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Forretningsordenen skal indeholde bestemmelser om inhabilitet og tavshedspligt.

•••

Stk. 4 Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for udvalgene i Statens Kunstfond. Forretningsordenen skal indeholde bestemmelser om inhabilitet og tavshedspligt.

•••
profile photo
Profilside