Bekendtgørelse om Slots- og Kulturstyrelsens kontrol og tilsyn med covid-19- kompensationsordninger m.v. på Kulturministeriets område § 4

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2070 af 16. november 2021

§ 4

Indsamling, samkøring og anden behandling af oplysninger, jf. § 1, kan af Slots- og Kultursstyrelsen foretages, jf. lov om Slots- og Kulturstyrelsens kontrol og tilsyn med covid-19-kompensationsordninger m.v. på Kulturministeriets område § 1, stk. 1-3, når det er nødvendigt af hensyn til udførelsen af disse myndigheders og Slots- og Kultursstyrelsens tilsyns- og kontrolopgaver med covid-19-kompensationsordninger m.v. inden for den enkelte myndigheds ressortområde.

Stk. 2 Slots- og Kulturstyrelsen kan videregive oplysninger, jf. lov om Slots- og Kulturstyrelsens kontrol og tilsyn med covid-19-kompensationsordninger m.v. på Kulturministeriets område § 1, stk. 3, når det er nødvendigt for følgende offentlige myndigheders kontrol- og tilsynsopgaver:

  • 1) Skatteforvaltningen.

  • 2) Erhvervsministeriet.

Stk. 3 Indsamling, samkøring, videregivelse og anden behandling af oplysninger kan af Slots- og Kultursstyrelsen foretages, jf. lov om Slots- og Kulturstyrelsens kontrol og tilsyn med covid-19-kompensationsordninger m.v. på Kulturministeriets område § 1, stk. 3, når det er nødvendigt for udførelsen af de i stk. 2 nævnte myndigheders kontrol- og tilsynsopgaver inden for følgende område:

  • 1) Administration og kontrol af kompensationsordninger iværksat som følge af foranstaltninger, som har været nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelse af corona-virussygdom (covid-19).