Bekendtgørelse om Skatterådets satser for 2014 vedrørende fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads og udbetaling af skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig befordring § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1300 af 12. november 2013

§ 2

For pendlere i en udkantskommune beregnes fradraget for befordring over 120 kilometer med 2,10 kr. pr. kilometer efter de nærmere betingelser i ligningslovens § 9 C, stk. 3.