14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om Skatterådets satser for 2011 vedrørende fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads og udbetaling af skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig befordring Kapitel 1

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1321 af 16. november 2010. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Bekendtgørelse om Skatterådets satser for 2011 vedrørende fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads og udbetaling af skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig befordring

Kapitel 1

Befordringsfradrag

§1 Kilometersatsen for fradrag efter ligningslovens § 9 C for befordring mellem hjem og arbejdsplads i indkomståret 2011 er fastsat således:

  • 1) 0 - 24 km inkl. intet fradrag,

  • 2) 25 -100 km inkl. 2,00 kr. pr. km,

  • 3) over 100 km 1,00 kr. pr. km.

§2 For pendlere i en udkantskommune beregnes fradraget for befordring over 100 kilometer med 2,00 kr. pr. km jf. ligningslovens § 9 C, stk. 3.

profile photo
Profilside