14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om skatteindberetning m.v. § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Sameje
Ejes et aktiv, hvorom der skal foretages indberetning efter skatteindberetningslovens §§ 12, 14 eller 28 i sameje mellem to, foretages indberetning om hver af disse med angivelse af samejeforholdet. Består samejet mellem flere end to, foretages indberetning om en eller flere af de samejende med angivelse af, at samejet omfatter flere end to. Indberetning som angivet i 1. og 2. pkt., skal foretages, uanset om samejet er organiseret som et interessentskab eller lignende.

•••

Stk. 2 For låneforhold, hvorom indberetning skal foretages efter skatteindberetningslovens § 13 eller § 14, hvor der er to hæftende, foretages indberetning om hver af disse med angivelse af hæftelsesforholdet. Er der flere end to hæftende, foretages indberetning om en eller flere af de hæftende med angivelse af, at der er flere end to hæftende. Indberetning som angivet i 1. og 2. pkt., skal foretages, uanset om låneforholdet er optaget af et interessentskab eller lignende.

•••

Stk. 3 Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse ved indberetning efter skatteindberetningslovens § 16, § 17, § 18, § 19 eller § 29, som foretages af andre end depotførere for de værdipapirer, der indberettes om, eller som vedrører værdipapirer i depoter, som er oprettet forud for 1. januar 2016. Foretages indberetningen af depotføreren, og er depotet oprettet den 1. januar 2016 eller senere, foretages indberetning om hver af ejerne uanset antallet af disse.

•••
profile photo
Profilside