Bekendtgørelse om skatteindberetning m.v. § 44

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

ophæves den 1. januar 2024

Bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1508 af 20. oktober 2020, bekendtgørelse nr. 1006 af 25. maj 2021 og bekendtgørelse nr. 2217 af 29. november 2021

§ 44

Indberetning efter skatteindberetningslovens § 29 b omfatter oplysninger om:

  • 1) Identiteten af den indberetningspligtige, jf. bekendtgørelsens § 1.

  • 2) Investorens identitet, jf. § 3.

  • 3) De andele, der foretages investorfradrag for, ved angivelse af antal andele og nominel værdi.

  • 4) Anskaffelsestidspunkt og -sum for de andele, der foretages investorfradrag for.