Bekendtgørelse om skatteindberetning m.v. § 24

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

ophæves den 1. januar 2024

Bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1508 af 20. oktober 2020, bekendtgørelse nr. 1006 af 25. maj 2021 og bekendtgørelse nr. 2217 af 29. november 2021

Indekskontrakter
§ 24

Pengeinstitutter skal i medfør af skatteindberetningslovens § 11 indberette årligt om indekskontrakter, hvor indbetalingerne på kontrakten ikke er sket inden udløbet af den i lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing fastsatte respittid.

Stk. 2 Indberetningen skal omfatte følgende oplysninger vedrørende det foregående kalenderår:

  • 1) Pengeinstituttets registreringsnummer, jf. bekendtgørelsens § 1.

  • 2) Kontohaverens identitet, jf. § 3.

  • 3) Kontoens nummer.

  • 4) Kontraktens eller kontrakternes oprettelsesår.

  • 5) Antallet af uopfyldte kontrakter og størrelsen af de årligt forfaldne indbetalinger herpå, hvis manglende betaling har medført, at kontrakten (kontrakterne) blev uopfyldt.