Bekendtgørelse om skatteindberetning m.v. § 16

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

ophæves den 1. januar 2024

Bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1508 af 20. oktober 2020, bekendtgørelse nr. 1006 af 25. maj 2021 og bekendtgørelse nr. 2217 af 29. november 2021

Afsnit II-ordninger
§ 16

Forsikringsselskaber skal i medfør af skatteindberetningslovens § 9 indberette årligt om ejerforhold til opsparings- og forsikringsordninger, der alene har familieforsørgelse til formål (børneopsparingskonti), jf. pensionsbeskatningslovens § 51.

Stk. 2 Indberetningen skal for hver ordning omfatte følgende oplysninger vedrørende det foregående kalenderår:

  • 1) Pensionsinstituttets registreringsnummer, jf. bekendtgørelsens § 1.

  • 2) Ejerens identitet, jf. § 3.

  • 3) Policens litra og nummer.

Stk. 3 Indberetning om ordningen skal ske til og med det år, hvor bindingsperioden udløber.