14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om skattefritagelse for visse godtgørelsesbeløb for stormskader m.v. den 25. og 26. januar og 26.-28. februar 1990

Bekendtgørelse nr. 151 af 26. februar 1992

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om skattefritagelse for visse godtgørelsesbeløb for stormskader m.v. den 25. og 26. januar og 26.-28. februar 1990

I henhold til lov om tillægsbevilling for finansåret 1990 § 42 bestemmes følgende:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 02. september 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Følgende beløb er skattefri:

  • 1) Statslige godtgørelsesbeløb i anledning af storm og højvande den 25. og 26. januar samt den 26.-28. februar 1990, jf. tekstanmærkning nr. 51 H. ad 01.01.44.01.

  • 2) Godtgørelsesbeløb, der ydes af kommuner eller amtskommuner til det under nr. 1 nævnte formål. Skattefritagelsen kan dog for den enkelte modtager ikke overstige et beløb, der svarer til den statslige godtgørelse, som den pågældende modtager, jf. tekstanmærkning nr. 51 H.

  • 3) Godtgørelsesbeløb fra EF, der udbetales gennem Dansk Røde Kors i anledning af storm og højvande den 25. og 26. januar 1990, jf. tekstanmærkning nr. 51 I. ad 01.01.44.01.

Stk. 2 Udgifter, der dækkes af de skattefri godtgørelsesbeløb, kan ikke fradrages i den skattepligtige indkomst. Beløbene kan heller ikke medregnes ved opgørelsen af grundlaget for skattemæssige afskrivninger eller medregnes til anskaffelsessummen ved opgørelsen af den skattepligtige fortjeneste ved afståelse af fast ejendom.

Stk. 3 Den, der udbetaler godtgørelser, skal give Told- og Skattestyrelsen oplysning om de udbetalte beløb, herunder om hvilke skader beløbene skal dække, samt om modtagerens navn, adresse og CPR/SE nr.

§2 Bekendtgørelsen træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Lovtidende.

profile photo
Profilside