Bekendtgørelse om sikring af indflyvningen til militære flyvepladser § 5

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 638 af 26. juni 2001

§ 5

Overtrædelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse straffes med bøde eller fængsel i indtil 4 måneder.