Bekendtgørelse om Sikkerhedsstyrelsens kontrol med udgangsstoffer til eksplosivstoffer § 5

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 132 af 30. januar 2021

§ 5

Sikkerhedsstyrelsen kan i kontroløjemed i nødvendigt omfang i forhold til Sikkerhedsstyrelsens opgaver indsamle og behandle, herunder foretage samkøring af oplysninger fra andre offentlige myndigheder og fra offentligt tilgængelige kilder.

Stk. 2 Sikkerhedsstyrelsen kan i kontroløjemed i nødvendigt omfang i forhold til Sikkerhedsstyrelsens opgaver behandle, herunder foretage samkøring af oplysninger, som myndigheden ud over de tilfælde, der er nævnt i stk. 1, kommer i besiddelse af.

Stk. 3 Sikkerhedsstyrelsen kan i kontroløjemed i nødvendigt omfang i forhold til Sikkerhedsstyrelsens opgaver indsamle og behandle, herunder foretage samkøring af ikke offentligt tilgængelige oplysninger fra offentlige og private virksomheder og erhvervs- eller forbrugerorganisationer.