Bekendtgørelse om Sikkerhedsstyrelsens kontrol med udgangsstoffer til eksplosivstoffer § 4

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 132 af 30. januar 2021

§ 4

Sikkerhedsstyrelsen kan som led i kontrollen efter § 2 foretage prøvekøb af udgangsstoffer til eksplosivstoffer, som er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1148 af 20. juni 2019 om markedsføring og anvendelse af udgangsstoffer til eksplosivstoffer m.v. med senere ændringer og bekendtgørelse om udgangsstoffer til eksplosivstoffer, under brug af skjult identitet. Prøvekøb kan foretages i såvel fysiske butikker som webshops og onlinemarkedspladser m.v.

Stk. 2 Sikkerhedsstyrelsen kan kræve udgiften ved køb efter stk. 1 refunderet hos sælger, herunder fragtomkostninger og administrationsgebyr m.v.