Bekendtgørelse om Sikkerhedsstyrelsens kontrol med forbud mod salg af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere med og uden nikotin til personer under 18 år

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 783 af 13. juni 2023

I medfør af § 15 a, stk. 3, i lov om elektroniske cigaretter m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1876 af 20. september 2021, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Sikkerhedsstyrelsen bemyndiges til i medfør af § 15 a, stk. 1, i lov om elektroniske cigaretter m.v., at føre kontrol med forbud mod salg af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere med og uden nikotin til personer under 18 år, jf. § 15, stk. 1, og kravene til alderskontrol i § 15, stk. 2-3, i lov om elektroniske cigaretter m.v.

Stk. 2 Sikkerhedsstyrelsens repræsentanter kan mod behørig legitimation og uden retskendelse kræve at få meddelt alle oplysninger fra detailforhandlere og købere af elektroniske cigaretter eller genopfyldningsbeholdere med eller uden nikotin, der er nødvendige for kontrollen efter stk. 1.

§ 2

Sikkerhedsstyrelsens repræsentanter har til enhver tid uden forevisning af legitimation og uden retskendelse adgang til forhandleres salgssteder med henblik på at kontrollere overholdelsen af forbuddet i § 15, stk. 1, og kravet i § 15, stk. 2, i lov om elektroniske cigaretter m.v.

§ 4

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2023.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 81 af 22. januar 2021 om Sikkerhedsstyrelsens kontrol med forbud mod salg af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere med og uden nikotin til personer under 18 år ophæves.