Bekendtgørelse om sikkerhedsstempelmærker på tobaksvarer

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1012 af 01. oktober 2019

I medfør af § 22 b, stk. 2, i lov om tobaksvarer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 965 af 26. august 2019, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Sikkerhedsstempelmærker skal påføres enkeltpakninger af tobaksvarer på en sådan måde, at

  • 1) de på ingen måde er skjult eller brydes heller ikke af prismærker eller andre elementer, der er påkrævet i henhold til lovgivningen, i al den tid en tobaksvare markedsføres, og

  • 2) de er beskyttet mod at blive udskiftet, genanvendt eller ændret på nogen måde.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. oktober 2019.