14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om sikkerhed for gasinstallationer § 52

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 247 af 26. marts 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§52 Afspærringsindretninger, målere og reguleringsudstyr
Gasmåleren skal være placeret lettilgængeligt.

•••

Stk. 2 Gasmåleren må ikke være placeret i rum, hvor der findes oplag af brandfarlige væsker og letantændelige stoffer, i trapperum, tilhørende forrum eller i flugtveje i bygninger med to beboelseslejligheder eller derover.

•••

Stk. 3 For etageejendomme med mere end én trappeopgang kan gasmåleren dog placeres på bagtrappen.

•••

Stk. 4 Gasmåleren må kun være placeret i beboelsesrum, toilet- og baderum og garager, hvis placeringen sker efter aftale med gasdistributionsselskabet.

•••
profile photo
Profilside