14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om sikkerhed for gasinstallationer § 160

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 247 af 26. March 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§160 Anvendes der ikke de i Danmark gældende udgaver af standarderne, der henvises til i denne bekendtgørelse, eller anvendes disse kun delvist, skal den autoriserede virksomhed indberette dette via Sikkerhedsstyrelsens elektroniske indberetningssystem. Der skal ske indberetning ved

 • 1) udvidelser af eksisterende gasinstallationer og

 • 2) nye gasinstallationer.

•••

Stk. 2 Indberetningen efter stk. 1 skal indeholde følgende oplysninger og dokumentation:

 • 1) Adressen på gasinstallationen.

 • 2) Tidspunktet for arbejdets udførelse.

 • 3) Tidspunktet for færdigprojektering, hvor dette er relevant.

 • 4) Dokumentation for opfyldelse af sikkerhedskravene i denne bekendtgørelse.

 • 5) Dokumentation for kontrol af, at gasinstallationen er i overensstemmelse med den tekniske dokumentation.

 • 6) Dokumentation for materialevalg.

 • 7) Beregninger og vurderinger, som danner grundlag for overholdelse af sikkerhedskravene.

 • 8) Funktionsbeskrivelse, tegninger og skematisk oversigt over gasinstallationen.

 • 9) Oplysninger, som entydigt identificerer, hvilken del af gasinstallation der er udført arbejde på.

•••

Stk. 3 Indberetning efter stk. 1-2 skal foretages senest 14 dage efter arbejdets udførelse.

•••

Henvisninger til denne bestemmelse:

Interne henvisninger: § 162, stk. 1

profile photo
Profilside