Bekendtgørelse om sikkerhed for gasinstallationer § 157

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 247 af 26. marts 2018

§ 157

Driftspersonale med særlig kompetence på virksomheder med gasinstallationer i gasinstallationsklasse 5 over 135 kW og gasinstallationsklasse 7 må udføre alle driftsopgaver og eftersyn, som er anført i drifts- og vedligeholdelsesplanen for den pågældende gasinstallation, bortset fra udskiftning af enkeltkomponenter eller arbejder på selve installationen.

Stk. 2 For gasmotorinstallationer må alt driftspersonel udelukkende udføre de opgaver, som motorfabrikanten anviser.

Stk. 3 Som driftspersonale med særlig kompetence, jf. stk. 1, anses personer, der har bestået den kompetencegivende prøve, jf. bekendtgørelse om godkendelse af fagligt ansvarlige på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og på gasområdet m.v., §§ 15-18 afhængigt af anlægstype, eller har gennemført kurser hos turbinefabrikanten, jf. § 158, stk. 2.