14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed § 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed og bygger på bekendtgørelse nr. 1699 af 19. august 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 Afslag på henvist arbejde
Et medlem er selvforskyldt ledigt, hvis medlemmet uden en gyldig grund, jf. kap. 3, afslår et arbejde, som pågældende er henvist til. Dette gælder også, hvis medlemmet afslår et arbejde, som pågældende er henvist til, i en periode, hvor medlemmet

  • 1) deltager i et tilbud, eller

  • 2) deltager i jobrettet uddannelse på deltid.

•••

Stk. 2 Det sidestilles med et afslag, hvis et medlem

  • 1) udebliver fra en samtale hos en arbejdsgiver i forbindelse med en henvisning, eller

  • 2) ikke begynder på et arbejde, som pågældende er henvist til.

•••

Stk. 3 Stk. 2 finder også anvendelse, hvis medlemmet udebliver fra en samtale med en arbejdsgiver om et henvist arbejde, eller ikke begynder på et arbejde, som pågældende er henvist til

  • 1) på grund af ferie, som medlemmet ikke har meddelt til jobcenteret senest 14 dage før ferien holdes, og inden jobcenteret eller a-kassen henviser medlemmet til arbejdet,

  • 2) på grund af sygdom, som medlemmet ikke har meddelt til arbejdsgiveren inden samtalen eller arbejdets begyndelse, eller

  • 3) på grund af, at medlemmet ikke har pasningsmulighed for børn eller andre familiemedlemmer af husstanden, der kræver pleje, som medlemmet ikke har meddelt til jobcenteret forud for henvisningen.

•••

Stk. 4 Medlemmer, der er ansat på fuld tid med løntilskud, skal aftale ferie og meddele sygdom til arbejdsgiveren.

•••

Stk. 5 Det sidestilles også med et afslag, hvis et medlem udviser en adfærd, som gør, at jobcenteret eller a-kassen ikke henviser medlemmet til arbejdet, eller at arbejdsgiveren ikke ansætter medlemmet.

•••

Stk. 6 Et medlem er ikke selvforskyldt ledigt, jf. stk. 1, hvis medlemmet udebliver fra en samtale med en arbejdsgiver om et henvist arbejde eller ikke begynder i det arbejde, som pågældende er henvist til, hvis det dokumenteres, at dette skyldes et akut, udefrakommende forhold, som medlemmet ikke har kunnet forudse eller forhindre. Det er en betingelse, at medlemmet har haft vilje til at møde til samtalen eller i arbejdet, og at medlemmet uden ugrundet ophold kontakter jobcenteret eller a-kassen om det manglende fremmøde.

•••

Stk. 7 Stk. 1-3 finder ikke anvendelse, hvis jobcenteret har fraveget kravet om, at medlemmet skal stå til rådighed for henvist arbejde.

•••
profile photo
Profilside