Bekendtgørelse om selskabsskat § 4

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om selskabsskat er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1303 af 14. november 2018,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 974 af 20. maj 2021

Digital indgivelse af oplysningsskema samt anmodninger og meddelelser i tilknytning til oplysningsskemaet m.v.
§ 4

Selskaber og foreninger m.v. skal give oplysninger om skattepligtig indkomst m.v. digitalt ved brug af de digitale kanaler, som Skatteforvaltningen anviser.

Stk. 2 Pligten til at give oplysninger om skattepligtig indkomst m.v. digitalt efter stk. 1 omfatter ikke indkomst efter kulbrinteskattelovens § 1, medmindre selskabet indgår i sambeskatning efter selskabsskatteloven med et selskab, som ikke er omfattet af kulbrinteskattelovens § 1.