14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om sejlads m.m. i visse danske farvande § 13

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 656 af 20. maj 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§13 Sejlads i løb, der kunstigt vedligeholdes
For kunstigt vedligeholdte løb og i deres umiddelbare nærhed fastsættes følgende regler:

  • 1) Maskindrevne skibe skal under fornøden hensyntagen til sikker navigering afpasse farten således, at løbet ikke beskadiges.

  • 2) Optagning af sten og sand, beskadigelse af bred og bredbeskyttelse, eller udkastning af last, ballast eller lignende er forbudt.

  • 3) Det er forbudt at anvende fiskeredskaber på en sådan måde, at det er til hinder for sejladsen, samt at benytte fiskeredskaber, som kan rive op i bunden, så sten og sand flyttes.

•••
profile photo
Profilside