Bekendtgørelse om satsreguleringsprocenten, tilpasningsprocenten og satstilpasningsprocenten samt puljebeløbet for finansåret 2018

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1015 af 25. august 2017

I medfør af § 6 i lov nr. 373 af 28. maj 2003 om en satsreguleringsprocent fastsættes i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1014 af 25. august 2017 om beregning af satsreguleringsprocenten m.v.:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Satsreguleringsprocenten for finansåret 2018 udgør 2,0, jf. § 2 i lov om en satsreguleringsprocent.

§ 2

Tilpasningsprocenten for finansåret 2018 udgør 0,2, jf. § 3 i lov om en satsreguleringsprocent.

§ 3

Satstilpasningsprocenten for finansåret 2018 udgør 0,0, jf. § 4 i lov om en satsreguleringsprocent.

§ 4

Puljebeløbet udgør 517,6 mio. kr. i finansåret 2018, jf. § 5 i lov om en satsreguleringsprocent.

§ 5

Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. august 2017.