Bekendtgørelse om satsreguleringsprocenten, tilpasningsprocenten og satstilpasningsprocenten samt puljebeløbet for finansåret 2016

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 988 af 24. august 2015

I medfør af § 6 i lov nr. 373 af 28. maj 2003 om en satsreguleringsprocent fastsættes i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 986 af 24. august 2015 om beregning af satsreguleringsprocenten m.v.:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Satsreguleringsprocenten for finansåret 2016 udgør 1,4, jf. § 2 i lov om en satsreguleringsprocent.

§ 2

Tilpasningsprocenten for finansåret 2016 udgør -0,6, jf. § 3 i lov om en satsreguleringsprocent.

§ 3

Satstilpasningsprocenten for finansåret 2016 udgør -0,6, jf. § 4 i lov om en satsreguleringsprocent.

§ 4

Der anvendes ikke noget puljebeløb i finansåret 2016, jf. § 5 i lov om en satsreguleringsprocent.

§ 5

Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. august 2015.