14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om satser for vederlag m.v. til indsatte i kriminalforsorgens institutioner (2020)

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 1499 af 17. december 2019, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om satser for vederlag m.v. til indsatte i kriminalforsorgens institutioner (2020)

I medfør af § 42, stk. 5, og § 105, stk. 2, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1333 af 9. december 2019, og § 776, 1. pkt., i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 938 af 10. september 2019, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 01. september 2020

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Med virkning frem til 31. december 2020 gælder følgende satser for de beløb, der er nævnt i bekendtgørelse nr. 901 af 25. juni 2018 om beskæftigelse m.v. af indsatte i kriminalforsorgens institutioner:

 • 1) Det i bekendtgørelsens § 6, stk. 1, nævnte beløb udgør 10,80 kr. (grundbeløb).

 • 2) Det i bekendtgørelsens § 9, stk. 1, nævnte beløb udgør 3,29 kr. (stabilitetstillæg).

 • 3) Det i bekendtgørelsens § 9, stk. 2, nævnte beløb udgør 3,29 kr. (kompetencetillæg).

 • 4) Det i bekendtgørelsens § 10 nævnte beløb udgør 5,67 kr. (ulempetillæg).

 • 5) Det i bekendtgørelsens § 11 nævnte beløb udgør 50 % af grundbeløbet inklusive eventuelle stabilitets- og kompetencetillæg (overarbejdstillæg).

 • 6) Det i bekendtgørelsens § 12 nævnte beløb udgør 71,94 kr. (søgnehelligdagsvederlag).

 • 7) Det i bekendtgørelsens § 13, stk. 1, nævnte beløb udgør 63,93 kr. (sygevederlag).

 • 8) Det i bekendtgørelsens § 21, stk. 1, nævnte beløb udgør 73,06 kr. (kostbeløb).

 • 9) Det i bekendtgørelsens § 22, stk. 1, nævnte beløb udgør 7,76 kr. (selvforvaltningsbeløb).

 • 10) Det i bekendtgørelsens § 22, stk. 2, nævnte beløb udgør 1,19 kr. (vask).

 • 11) Det i bekendtgørelsens § 22, stk. 3, nævnte beløb udgør 100 kr. (frisør).

 • 12) Det i bekendtgørelsens § 28, stk. 2, nævnte beløb udgør 340 kr. (forskudsbeløb til nydelsesmidler).

 • 13) Det i bekendtgørelsens § 29, stk. 2, nævnte beløb udgør 140 kr. (forskudsbeløb til kost og selvforvaltning).

 • 14) Det i bekendtgørelsens § 30, stk. 1, nævnte beløb udgør 532 kr. (løsladelsesbeløb).

 • 15) Det i bekendtgørelsens § 34, stk. 1, nævnte beløb udgør 16,81 kr. (overgangsordning).

§2 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1455 af 7. december 2018 om satser for vederlag m.v. til indsatte i kriminalforsorgens institutioner (2019) ophæves.

profile photo
Profilside