Bekendtgørelse om særtransport § 40

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om særtransport er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 635 af 31. maj 2023

Kørsel med stort motorredskab
§ 40

For kørsel med stort motorredskab gælder almindelige regler for motorredskaber, jf. dog § 13, nr. 10, og § 19.

Stk. 2 Ved kørsel med stort motorredskab skal følgende medbringes, eventuelt i kopi eller i elektronisk form, og på forlangende forevises for politiet:

  • 1) Klassificeringsattest i henhold til Vejdirektoratets klassificeringssystem for tunge særtransporter.

  • 2) Kort, eller farvekopi heraf, med den relevante strækning af Tungvognsvejnettet hvis kørslen sker på en generel tilladelse.

Stk. 3 Under kørsel gælder § 27, stk. 7, § 41, bilag 1, pkt. 6-8 og 11, og bilag 2, pkt. 5, ikke.

Stk. 4 Påhængskøretøj til stort motorredskab må kun benyttes til transport af udstyr, som er knyttet til det store motorredskabs funktion og en cykel, knallert, motorcykel, eller en bil med en faktisk vægt, der ikke overstiger 3.500 kg, til transport af kranens fører. Det store motorredskab må ikke belæsses til en større bredde end mobilkranen.