Bekendtgørelse om særtransport § 19

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om særtransport er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 635 af 31. maj 2023

Særtransporttilladelse til stort motorredskab
§ 19

Vejdirektoratet kan tillade kørsel med stort motorredskab, som overskrider bestemmelser om dimensioner, vægt og akseltryk i dimensionsbekendtgørelsen. Udstyr til det store motorredskab og dennes fører, må transporteres på et påhængskøretøj, der trækkes af det store motorredskab.