14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om særtransport § 13

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om særtransport og bygger på bekendtgørelse nr. 798 af 02. juni 2022. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§13 Nummerplade til blokvogn
Nummerplade udleveres af Skatteforvaltningen eller en autoriseret nummerpladeoperatør. Der udleveres én nummerplade pr. blokvogn. Hvis blokvognen består af flere blokvognsmoduler, udleveres dog én nummerplade pr. blokvognsmodul med aksler. Til motordrevet blokvogn udleveres to nummerplader.

•••

Stk. 2 Anmodning om udlevering af nummerplade skal være ledsaget af blokvognsattest, forsynet med ansøgers CVR-nummer og synsvirksomhedens godkendelse. For motordrevet blokvogn skal endvidere medbringes dokumentation for, at der er tegnet lovpligtig ansvarsforsikring (forsikringsbevis), der dækker den ønskede udleveringsperiode, jf. bekendtgørelse om ansvarsforsikring for motorkøretøjer m.v. Hvis en blokvogn skifter ejer/bruger, skal nummerpladerne afleveres til Skatteforvaltningen eller en autoriseret nummerpladeoperatør. Er blokvognen ved ejerskifte registreret med nummerplader, har den nye ejer pligt til at meddele ejerskiftet til Skatteforvaltningen snarest muligt og senest fire dage efter ejerskiftet, medmindre nummerpladerne afleveres forinden til Skatteforvaltningen eller en autoriseret nummerpladeoperatør. For motordrevet blokvogn skal den nye ejer/bruger tillige medbringe blokvognsattesten og dokumentation for, at der er tegnet lovpligtig ansvarsforsikring (forsikringsbevis), som dækker den ønskede udleveringsperiode.

•••

Stk. 3 Nummerpladen til blokvognen, eller, hvis blokvognen består af flere blokvognsmoduler, nummerpladen til det bageste blokvognsmodul, skal anbringes bag på blokvognen, eventuelt på dennes lygtebom. På de øvrige moduler skal nummerpladen monteres på siden af modulet.

•••
profile photo
Profilside