Bekendtgørelse om særtransport § 13

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om særtransport er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 635 af 31. maj 2023

Krav om særtransporttilladelse
§ 13

Følgende kørsel forudsætter, at der er udstedt tilladelse:

 • 1) Godstransport på lastbil eller vogntog bestående af lastbil og påhængs-/sættevogn, som medfører, at særtransporten overstiger en bredde på 3,30 m eller en højde på 4,10 m.

 • 2) Godstransport på vogntog bestående af lastbil og sættevogn, som medfører, at særtransportens dimensioner overstiger en længde på 22,00 m, hvis sættevognen er forlænget ved udtræk mellem hovedbolt og aksel/bogie, så det ubelæssede sættevognstog er længere end 16,50 m, og 30,00 m, hvis sættevognen er forlænget ved udtræk mellem hovedbolt og aksel/bogie, og hvis der er tvangsstyring på alle aksler. Den forreste aksel kan dog være uden tvangsstyring.

 • 3) Kørsel med bloksættevogntog, som overskrider bestemmelser om vægt, akseltryk og højde i dimensionsbekendtgørelsen eller dimensionerne i § 28, § 30, stk. 1, nr. 1-3, og § 34, stk. 6.

 • 4) Kørsel med blokpåhængsvogntog, som overskrider bestemmelser om vægt, akseltryk og højde i dimensionsbekendtgørelsen eller dimensionerne i §§ 28, 31 og § 34, stk. 6.

 • 5) Kørsel med mobilkran, som overskrider bestemmelser om vægt og akseltryk i dimensionsbekendtgørelsen eller dimensionerne i §§ 28-29 og 32.

 • 6) Kørsel med motordrevet blokvogn, som overskrider bestemmelser om vægt, akseltryk og højde i dimensionsbekendtgørelsen eller dimensionerne i §§ 28-29.

 • 7) Kørsel med stort påhængsredskab.

 • 8) Kørsel med traktor eller motorredskab tilkoblet blokvogn.

 • 9) Kørsel med køretøj, jf. § 1, stk. 3.

 • 10) Kørsel med stort motorredskab.

 • 11) Uddannelsesinstitutioners kørsel med transporter, der overskrider reglerne i dimensionsbekendtgørelsen.