14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om særtransport § 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om særtransport og bygger på bekendtgørelse nr. 798 af 02. juni 2022. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Syn og godkendelse af mobilkran
Mobilkran skal synes og godkendes efter reglerne for motordrevet blokvogn.

•••

Stk. 2 Den størst tilladelige hastighed for mobilkran fastsættes efter reglerne for belæsset blokvogn i § 12. Kravet om blokeringsfri bremser i § 12, stk. 3, nr. 4, gælder dog ikke for mobilkran med mere end fire aksler.

•••

Stk. 3 Mobilkran kan godkendes til sammenkobling med en påhængsvogn eller blokpåhængsvogn, hvis vogntogets længde ikke overstiger 23,00 m. Blokpåhængsvognen må ikke være bredere end mobilkranen.

•••

Stk. 4 Sammenkoblingen af mobilkran og påhængskøretøj skal være godkendt af en synsvirksomhed. Ved godkendelsen angiver synsvirksomheden i mobilkranens blokvognsattest, hvilke påhængskøretøjer der kan kobles efter mobilkranen. Der kan angives konkrete påhængskøretøj(er) eller bestemte typer/modeller.

•••

Stk. 5 Mobilkran og påhængskøretøj kan dog sammenkobles uden synsvirksomhedens godkendelse af den specifikke sammenkobling, hvis mobilkranen kan sammenkobles med påhængskøretøjet uden at forudsætte anden tilkoblingsanordning, bremse- og eltilslutning end krævet for lastbil til synsfri sammenkobling. Det skal fremgå af mobilkranens blokvognsattest og påhængskøretøjets registreringsattest eller blokvognsattest, hvis køretøjerne kan sammenkobles synsfrit.

•••

Stk. 6 Påhængsvogn til mobilkran, hvis tilladte hastighed er 60 km/t. eller 45 km/t., skal opfylde gældende udstyrskrav til påhængsvogn til bil. Påhængsvogn til mobilkran, hvis tilladte hastighed er højst 30 km/t., skal opfylde gældende udstyrskrav til påhængsvogn til motorredskab.

•••

Stk. 7 Ved fastsættelse af størst tilladelig hastighed for mobilkran med integreret påhængskøretøj, jf. stk. 3, gælder bestemmelserne i § 9 for det samlede vogntog.

•••

Stk. 8 Ved synsvirksomhedens godkendelse af mobilkran og ikke-integrerede påhængskøretøjer påføres oplysning om sammenkoblingsmuligheder på mobilkranens blokvognsattest, jf. § 7, stk. 3, og synsvirksomheden udfærdiger ligeledes en blokvognsattest for blokpåhængsvognen. Hvis mobilkranen indeholder et integreret påhængskøretøj, påføres det samlede vogntogs data på én blokvognsattest.

•••
profile photo
Profilside