Bekendtgørelse om særtransport § 10

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om særtransport er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 635 af 31. maj 2023

Syn og godkendelse af mobilkran
§ 10

Mobilkran skal synes og godkendes efter reglerne for motordrevet blokvogn.

Stk. 2 Den højst tilladelige hastighed for mobilkran fastsættes efter reglerne for belæsset blokvogn i § 11. Kravet om blokeringsfri bremser i § 11, stk. 3, nr. 4, gælder dog ikke for mobilkran med flere end fire aksler.

Stk. 3 Mobilkran kan godkendes til sammenkobling med en påhængsvogn eller blokpåhængsvogn, hvis vogntogets længde ikke overstiger 23,00 m. Blokpåhængsvognen må ikke være bredere end mobilkranen.

Stk. 4 Sammenkoblingen af mobilkran og påhængskøretøj skal være godkendt af en synsvirksomhed. Ved godkendelsen angiver synsvirksomheden i mobilkranens blokvognsattest, hvilke påhængskøretøjer der kan kobles efter mobilkranen. Der kan angives konkret(e) påhængskøretøj(er) eller bestemte typer/modeller.

Stk. 5 Mobilkran og påhængskøretøj kan dog sammenkobles uden synsvirksomhedens godkendelse af den specifikke sammenkobling, hvis mobilkranen kan sammenkobles med påhængskøretøjet uden at forudsætte anden tilkoblingsanordning, bremse- og eltilslutning end krævet for lastbil til synsfri sammenkobling. Det skal fremgå af mobilkranens blokvognsattest og påhængskøretøjets registreringsattest eller blokvognsattest, hvis køretøjerne kan sammenkobles synsfrit.

Stk. 6 Påhængsvogn til mobilkran, hvis tilladte hastighed er 60 km/t. eller 45 km/t., skal opfylde gældende udstyrskrav til påhængsvogn til bil. Påhængsvogn til mobilkran, hvis tilladte hastighed er højst 30 km/t., skal opfylde gældende udstyrskrav til påhængsvogn til motorredskab.

Stk. 7 Ved fastsættelse af højst tilladelige hastighed for mobilkran med integreret påhængskøretøj gælder bestemmelserne i § 11 for det samlede vogntog.

Stk. 8 Ved synsvirksomhedens godkendelse af mobilkran og ikke-integreret blokpåhængsvogn påføres oplysning om sammenkoblingsmuligheder på mobilkranens blokvognsattest, og synsvirksomheden udfærdiger ligeledes en blokvognsattest for blokpåhængsvognen. Hvis mobilkranen indeholder en integreret blokpåhængsvogn, påføres det samlede vogntogs data på én blokvognsattest.