14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om særligt tilskud til efterskoler og frie fagskoler som følge af covid-19

Bekendtgørelse nr. 1329 af 09. september 2020

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om særligt tilskud til efterskoler og frie fagskoler som følge af covid-19

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 03. september 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Tilskud til efterskoler og frie fagskoler som følge af faldende elevtal til skoleåret 2020/21
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet yder efter ansøgning tilskud til skoler omfattet af lov om efterskoler og frie fagskoler som kompensation for skolernes tab af indtægt fra statstilskud og deltagerbetaling per elev, som følge af faldende elevtal til skoleåret 2020/21.

Stk. 2 For tilskud efter stk. 1 gælder følgende:

  • 1) Tilskuddet omfatter det lavere antal elever, der er på skolen 5. september 2020 set i forhold til gennemsnittet i de tre forudgående skoleår. For skoler, der ikke har været aktive i tre år, beregnes tilskuddet på baggrund af det seneste eller de to seneste år.

  • 2) Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75 pct. af skolens mistede indtægter i 2021 fra statstilskud og deltagerbetaling, jf. dog stk. 4.

Stk. 3 Det tilskud, der kan ansøges om efter stk. 1, fastsættes som gennemsnit per skoleform, hvor der desuden skelnes mellem, om skolen er godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud eller ej.

Stk. 4 Tilskud efter stk. 1 ydes inden for en samlet økonomisk ramme på 170 mio. kr. Hvis der ansøges om et større beløb end 170 mio. kr., reduceres skolernes tilskud efter stk. 2, nr. 2, så der kompenseres med mindre end 75 pct.

§2 Ansøgning og frist for ansøgning
Ansøgning om tilskud skal indgives til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet af skolen i overensstemmelse med og i den form, herunder i form af digital ansøgning, der er anvist i den til enhver tid gældende ansøgningsvejledning, der annonceres på www.stukuvm.dk. Ansøgningen skal indeholde de oplysninger og den dokumentation, der fremgår af ansøgningsskemaet og vejledningen hertil.

§3 Ansøgning efter § 2 skal sendes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet senest den 1. oktober 2020.

§4 Udbetaling og tilbagebetaling m.v.
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet udbetaler tilskud på baggrund af ansøgninger, der er imødekommet inden det tidspunkt, der fremgår af ansøgningsvejledningen eller snarest derefter.

Stk. 2 For meget udbetalt tilskud skal tilbagebetales. For meget udbetalt tilskud kan modregnes i tilskud efter lov om efterskoler og frie fagskoler.

§5 Regnskabsaflæggelse og tilsyn
Regnskab for tilskud efter denne bekendtgørelse aflægges som en del af tilskudsmodtagers ordinære årsregnskab.

§6 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fører tilsyn med tilskudsordningen.

§7 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 14. september 2020.

profile photo
Profilside