14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om særlige krav til taxier mv.  - Denne bekendtgørelse gælder fortsat for tilladelser udstedt i medfør af den tidligere taxilov, LBK nr. 107 af 30/01 2013. § 20

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 399 af 04. maj 2006. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§20 Overgangsbestemmelser
Mekaniske og elektromekaniske taxametre, der er godkendt og mærket i henhold til Rådets direktiv 77/95/EØF før den 30. oktober 2006, kan anvendes til udløbet af gyldighedsperioden af typegodkendelsen dog højst indtil den 30. oktober 2016.

•••

Stk. 2 Elektroniske taxametre, der ikke opfylder specifikationerne i Europæisk Standard EN 50148, og som er taget i brug inden den 1. januar 1999, må anvendes forudsat de opfylder bestemmelserne i bilag 1.

•••

Stk. 3 Køretøjer, registreret til taxikørsel eller limousinekørsel inden bekendtgørelsens ikrafttræden, kan fortsat være godkendt efter de hidtidige krav i bekendtgørelse nr. 248 af 24. april 1998, hvad angår fastsættelse af passagerantal.

•••

Stk. 4 Køretøjer, registreret til taxikørsel eller sygetransport inden bekendtgørelsens ikrafttræden, kan indtil den 1. juni 2008 være godkendt efter de hidtidige krav til påskrifter i bekendtgørelse nr. 248 af 24. april 1998.

•••

Stk. 5 Taxier, der har fået tildelt tilladelsesnummer før den 1. januar 2007, skal inden den 1. januar 2010 være forsynet med en tilladelsesnummerplade, der opfylder kravene i § 10, stk. 4.

•••
profile photo
Profilside