14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1975 af 11. December 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Den beregnede støtte efter § 5 kan sammen med ansøgerens øvrige nettoindtægter, herunder selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp efter lovens §§ 22-25, ikke overstige 90 pct. af ansøgerens hidtidige nettoindtægter. Ved de hidtidige nettoindtægter forstås indtægten i den seneste kalendermåned før den ændring, der førte til behov for hjælp, indtrådte. Hvis dette beløb ikke i det enkelte tilfælde er et rimeligt udtryk for ansøgerens indtjeningsevne, anvendes i stedet den gennemsnitlige indtægt i de seneste tre kalendermåneder. I det omfang, den beregnede støtte efter § 5 overstiger grænsen efter 1. pkt., nedsættes støtten efter lovens § 34 i overensstemmelse hermed.

•••

Stk. 2 For ægtepar foretages nedsættelsen af støtten efter stk. 1 ved at sammenholde summen af de samlede nettoindtægter og den samlede udmålte støtte til parret med 90 pct. af parrets hidtidige nettoindtægter.

•••

Stk. 3 Personer, der ikke har forsørgelsespligt over for børn, er dog uafhængigt af tidligere indtægter berettiget til at modtage den støtte, der kan beregnes efter § 5, i det omfang denne støtte ikke sammen med ansøgerens øvrige nettoindtægter, herunder uddannelseshjælp eller kontanthjælp efter lovens §§ 23, 24 og 25, overstiger den nettoindtægt, der svarer til det beløb, som en person, der er fyldt 30 år og har forsørgelsespligt over for børn, har ret til efter lovens § 25, stk. 2, nr. 1.

•••

Stk. 4 Personer, der modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, er uafhængig af tidligere indtægter berettiget til at modtage den støtte, der kan beregnes efter § 5, i det omfang denne støtte ikke sammen med ansøgerens øvrige nettoindtægter – herunder selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse efter lovens § 22 – overstiger den nettoindtægt, der svarer til 14.043 kr. brutto. Beløbet reguleres en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten. Tilsvarende gælder for personer, der er omfattet af §§ 10 f og 10 h i loven, og som modtager uddannelses- eller kontanthjælp.

•••

Stk. 5 Personer, der modtager uddannelses- eller kontanthjælp, og som er gift eller samlevende med en person, der modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse eller er omfattet af §§ 10 f og 10 h i loven, og som modtager uddannelses- eller kontanthjælp, er uafhængig af tidligere indtægter berettiget til at modtage den støtte, der kan beregnes efter § 5, i det omfang denne støtte ikke sammen med ansøgerens øvrige nettoindtægter – herunder uddannelseshjælp eller kontanthjælp efter lovens §§ 23-25 – overstiger den nettoindtægt, der svarer til 14.043 kr. brutto. Beløbet reguleres en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten.

•••
profile photo
Profilside